٠٢١٦٦٩٠٨١٣٨

حضور شرکت مازند پاک (نماینده شرکت کارن تجارت در استان مازندران) در نمایشگاه صنعت ساختمان مازندران

مازندپاک

شرکت مازندپاک به عنوان نماینده شرکت کارن تجارت در استان مازندران، در راستای ایجاد ارتباط نزدیک تر با صاحبین صنایع در پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته استان مازندران شرکت نمود.

در این نمایشگاه که در تاریخ ۲۷ الی ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶ در شهر قائمشهر استان مازندران برگزار شد، تعداد قابل توجهی از صاحبین صنایع و کارشناسان فنی حضور پیدا کرده و با جدیدترین محصولات کمپانی کرشر آلمان آشنا شدند.

کارن تجارت
رو به بالا