اسپرینکلر ها

فواره های آبیاری

درست است که در هنگام انتخاب فواره‌های آب‌پاش باید موارد زیادی را در نظر بگیرید، اما هر نوع سرمایه‌گذاری باید ارزش و مزایایی داشته باشد. واقعیت این است آبیاری مناسب و کافی یک باغ، هنر است. اگر آبیاری گیاهان کم باشد، ممکن است پژمرده می‌شوند و اگر بیش از حد آبیاری کنید، می توانید سهواً ریشه های گیاهان را از بین ببرید. بهترین فواره‌های آبیاری انواعی هستند که به شما در کنترل مصرف آب کمک می‌کنند. در سیستم‌های آبیاری درون زمین، تایمر خودکار به شما امکان می دهد برنامه های دقیق آبیاری (زمان، محل، و مقدار آب) را از قبل برنامه‌ریزی کنید. هنگام انتخاب فواره‌های آب‌پاش، قابل مقایسه‌ترین ویژگی که باید به دنبال آن باشید، تایمر جریان آب (که میزان آب مصرفی را کنترل و محدود می‌کنند)، و سیستم خاموش کردن خودکار هستند.