سایر محصولات صنعتی کارچر

سایر محصولات کارچر

شرکت کارچر گستره وسیعی از دستگاه های نظافت صنعتی و حرفه ای را تولید می کند.در ادامه سه محصول از دستگاه های تخصصی این شرکت معرفی می گردد.

دستگاه DRY ICE BLAST که به وسیله یخ خشک و با کاهش شدید دمای سطوح آلودگی را پاک می کند.این دستگاه در مواردی که استفاده از آب می تواند آسیب زا باشد نظیر صنایع الکترونیک کاربرد دارد.

یکی دیگر از دستگاه ای شرکت کارچر پله برقی شوی می باشد.این دستگاه با تکولوژی پیشرفته از معدود دستگاه هایی است که قادر به شستشوی مرطوب انواع پله برقی می باشد.

دستگاه کارواش دروازه ای اتوماتیک نیز از دیگر تولیدات این شرکت است که با تکنولوژی رباتیک هوشمند خود قادر به شستشو و خشک کردن کامل هر نوع اتومبیلی می باشد.